FOTOGRAFIES CONCURS 2018


FOTOGRAFIES REBUDES
CONCURS FOTOGRAFIA 2018

- 1 -


Títol              :  Rovell en runes
Localització :  Mas Rovell
Autor            :  Núvol Blanc
.-.

- 2 -


Títol              :  Una ullada
Localització :  Can Serra
Autor            :  Núvol Blanc
. - .

- 3 -


Títol              :  Porta oberta
Localització :  Can Trullàs
Autor            :  Jordi Valverde Vazquez
. - .

- 4 -

Títol              :  Ple de vent
Localització :  Mas Bassot
Autor            :  Jordi Valverde Vazquez
. - . 

- 5 -


Títol              :  El pati
Localització :  Mas Plans de Sant Esteve
Autor            :  Jordi Valverde Vazquez
. - . 

- 6 -


Títol              :  En declivi
Localització :  Mas Escaiola
Autor            :  Jordi Valverde Vazquez
. - . 

- 7 - 


Títol              :  Entre flors
Localització :  Can Serra
Autor            :  Jordi Valverde Vazquez
. - . 

- 8 -


Títol              :  Tot torna 
Localització :  Mas Escaiola
Autor            :  Octavi Quero Gómez
. - .

- 9 -

Títol              :  Ermita
Localització :  Sant Esteve de Vila-Rasa
Autor            :  Octavi Quero Gómez
. - .

- 10 -
Títol              :  Emboscat
Localització :  Can Valls
Autor            :  Octavi Quero Gómez
. - .

- 11 -Títol              :  Racó mític
Localització :  Mas Sellarés
Autor            :  Octavi Quero Gómez
. - .

- 12 -Títol              :  Contrast
Localització :  Can Serra
Autor            :  Octavi Quero Gómez
. - .

- 13 -


Títol              :  Bona vista
Localització :  Mas La Tatgera
Autor            :  Nùvol Blanc
. - . 

-14 -Títol              :  Activitat
Localització :  Molí del Menut
Autor            :  Nùvol Blanc
. - . 

-15 -Títol              :  L'atzabara guarda la porta
Localització :  Can Trullàs
Autor            :  Nùvol Blanc
. - .

- 16 -


Títol              :  Casa pairal
Localització :  Mas El Cingle
Autor            :  Juan Lite Garcia
. - .

- 17 -


Títol              :  Mirat de cara
Localització :  Molí del Menut
Autor            :  Juan Lite Garcia
. - .

- 18 -


Títol              :  Finestrals
Localització :  Can Serra
Autor            :  Juan Lite Garcia


. - .

- 19 -Títol              : Masies de Talamanca
Localització : Mas Bassot
Autor            : Adriana Gómez Perearnau

. - . 

- 20 -


Títol              : Masies de Talamanca
Localització : Can Rubí (Camp Rubí)
Autor            : Adriana Gómez Perearnau

. - . 

- 21 -


Títol              : Masies de Talamanca
Localització : Mas La Vila
Autor            : Adriana Gómez Perearnau

. - . 

- 22 - 


Títol              : Masies de Talamanca
Localització : Mas Bassot
Autor            : Pere Farré Mumany

. - . 

- 23 - 


Títol              : Masies de Talamanca
Localització : Can Rubí (Camp Rubí)
Autor            : Pere Farré Mumany

. - . 

- 24 -


Títol              : Masies de Talamanca
Localització : Mas La Vila
Autor            : Pere Farré Mumany

. - . 

- 25 -


Títol              : Porta rústica
Localització : Mas La Vila
Autor            : Joan Lite Garcia

. - . 

- 26 -


Títol              : Portal masia
Localització : Can Rubí (Camp Rubí)
Autor            : Joan Lite Garcia


. - . 

- 27 - 


Títol              : La gran masia
Localització : Mas el Cingle
Autor            : Annabel Lite


. - . 

- 28 -


Títol              : Casa l'hereu
Localització : Can Serra
Autor            : Annabel Lite


. - . 

- 29 - 


Títol              : La Sínia
Localització : Can Serra
Autor            : Annabel Lite


. - . 

- 30 -


Títol              : Trovalla de runes
Localització : Mas Rovell
Autor            : Annabel Lite


. - . 

- 31 - 


Títol              : Porta tancada
Localització : Can Trullàs
Autor            : Annabel Lite


. - . 

- 32 -


Títol              : Nostra senyora
Localització : Gobiana
Autor            : Pistorius


. - . 

- 33 -


Títol              : Trobada
Localització : Gobiana
Autor            : Pistorius


. - . 

- 34 -


Títol              : Pont del Molí
Localització : Molí del Menut
Autor            : Pistorius


. - . 

- 35 -


Títol              : Façana
Localització : Molí del Menut
Autor            : Pistorius


. - . 

- 36 - 


Títol              : Rellotge
Localització : Molí del Menut
Autor            : Pistorius


. - . 

- 37 -


Títol              : Can Sellarés
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Ma.Lluïsa Tierz Mur


. - . 

- 38 -


Títol              : Can Sellarés
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Ma.Lluïsa Tierz Mur


. - . 

- 39 - 


Títol              : Mas el Cingle
Localització : Mas el Cingle
Autor            : Ma.Lluïsa Tierz Mur


. - . 

- 40 -


Títol              : Molí del Menut
Localització : Molí del Menut
Autor            : Ma.Lluïsa Tierz Mur


. - . 

- 41 -


Títol              : Molí del Menut
Localització : Molí del Menut
Autor            : Ma.Lluïsa Tierz Mur


. - . 

- 42 -


Títol              : Molí del Menut
Localització : Molí del Menut
Autor            : Martí Casanelles Parés


. - . 

- 43 -


Títol              : Mas Escaiola
Localització : Mas Escaiola
Autor            : Martí Casanelles Parés


. - . 

- 44 - 


Títol              : Mas La Tatgera
Localització : Mas La Tatgera
Autor            : Martí Casanelles Parés


. - . 

- 45 -


Títol              : Mas La Vila
Localització : Mas La Vila
Autor            : Martí Casanelles Parés


. - . 

- 46 -


Títol              : Can Trullàs
Localització : Can Trullàs
Autor            : Martí Casanelles Parés


. - . 

- 47 -


Títol              : Decadència
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Hermies Busqué Lluch


. - . 

- 48 -


Títol              : Decadència
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Hermies Busqué Lluch


. - . 

- 49 -


Títol              : Decadència
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Hermies Busqué Lluch


. - . 

- 50 -


Títol              : Decadència
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Hermies Busqué Lluch


. - . 

- 51 -


Títol              : Solitud
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Miquel Mussons Perelló


. - . 

- 52 -


Títol              : Solitud
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Miquel Mussons Perelló


. - . 

- 53 -


Títol              : Solitud
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Miquel Mussons Perelló


. - . 

- 54 -


Títol              : Solitud
Localització : Mas Sellarés
Autor            : Miquel Mussons Perelló


. - . Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada