BASES CONCURS FOTOGRAFIA DIGITAL 2018


IV CONCURS FOTOGRAFIA DIGITAL
TALAFOTO DE TALACTIVA
TALAMANCA 2018BASES CONCURS

Lema:  LES MASIES DE TALAMANCA

Objectiu:
El concurs de fotografia de TALAMANCA,  organitzat per TALAFOTO Grup fotogràfic de Talamanca Activa –TALACTIVA- , vol fomentar la pràctica de la fotografia entre els seus associats, conciutadans, i en general a tothom a qui estimi el nostre poble, per conèixer-lo millor i promocionar-lo.
Participants:
La inscripció és gratuïta i oberta a qualsevol persona, aficionada o professional, excepte els responsables de l’organització del concurs.
Cada participant podrà presentar fins un màxim de 5 fotografies. Les 5 fotografies hauran d'ésser de 5 masies diferents. En el cas que es vulguin presentar més fotografies d'una sola masia, es podran presentar fins a 3 (de la mateixa masia) i les dues fotografies restants, fins a 5, hauran d'ésser de dues masies diferents i que pot ser optatiu.
Admissió:
El termini comença el 9 de juliol i acaba el 6 d’agost de 2018.
Inscripció: 
Per inscriure’s en aquest concurs cal que envieu les vostres fotografies a  l’adreça de correu concursfoto@talactiva.cat
En el cos del missatge cal que indiqueu el vostre nom i cognoms, població, el vostre pseudònim (optatiu), i un telèfon de contacte.
Per cada fotografia que adjunteu al missatge caldrà que indiqueu el nom de l’arxiu, el títol de la fotografia i la localització .
No s’admetran fotografies presentades de cap altra manera.
Format:
Les fotografies s’han de presentar en format digital, concretament en JPG, amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg i un pes màxim de fitxer de 8 mb.
S’admeten fotografies en color i en blanc i negre, amb totes les seves variants.
Les fotografies que no s’ajustin a les normes no podran entrar a concurs.
Jurat:
Estarà format per persones especialistes en el món de la fotografia, i almenys, un membre de l’organització, el qual no tindrà vot ni veu, com a Secretari del jurat.
El veredicte serà inapel·lable i es farà públic, al Casal del Poble el 12 d’agost de 2018 a les 12h. Els guanyadors seran informats prèviament a l’acte.
Exposició:
Un dels objectius d’aquest concurs és organitzar una exposició amb les fotografies guanyadores més una selecció de les 10 més valorades pel jurat.
Aquesta exposició es farà al Casal de l’Ajuntament durant els dies de Festa Major, com una activitat lúdica de la Comissió de Festes de l’Ajuntament de Talamanca
Totes les fotografies que participin en el concurs es mostraran en un àlbum fotogràfic a la web de TALACTIVA, (talamancaactiva.blogspot.com.es)
Drets d’autor:
Els autors són els únics propietaris dels drets de les seves fotografies i només cedeixen els drets d’exhibició i publicació de les imatges que presenten per temes relacionats amb aquest concurs, a excepció de les fotografies premiades que queden en poder de l’arxiu fotogràfic de TALAFOTO, que es reserva el dret de publicació.

El fet de presentar-se a aquest concurs fotogràfic implica l’acceptació d’aquestes bases,
tot quedant l’entitat organitzadora facultada per resoldre els casos no previstos en elles.Termini d’admissió:                                fins el 6 d’agost de 2018
Jurat:                                                             8 d’agost de 2018
Veredicte i lliurament de premis:    11 d’agost 2018, a les 12h

Premis:
     1er.  Premi  Guardó i dinar per dues persones en un restaurant del Poble
     2on. Premi Guardó  i dinar per dues persones en un restaurant del Poble
     3er.  Premi Guardó  i dinar per dues persones en un restaurant del Poble  

.-.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada