BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 2015


CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL
TALAFOTO de TALACTIVA
TALAMANCA 2015

BASES CONCURS

LEMA:  LLUM I COLOR A TALAMANCA


Objectiu:
El concurs de fotografia, organitzat per TALAFOTO (Grup Fotogràfic de TALACTIVA), vol fomentar la practica de la fotografia a tothom que estimi el nostre Poble, per conèixer-lo millor i promocionar-lo.

Participants:
Tots els afeccionats a la fotografia.
La inscripció és gratuïta i oberta a qualsevol persona, aficionada o professional, excepte els responsables de l'organització del concurs.

Categories:
Categoria única. Les fotografies presentades hauran d'ajustar-se al LEMA del concurs.

Format i presentació:
Les fotografies s'han de presentar en format digital JPG, mínim 3000 píxels pel costat més llarg i un pes màxim del fitxer de 8MB.
S'admeten fotografies en color i en blanc i negre, amb totes les seves variants.
Cada autor podrà presentar un màxim de tres obres.
Les fotografies s'hauran de presentar telemàticament a concursfoto@talactiva.cat
Les fotografies que no s'ajustin a les normes no podran entrar a concurs.

Identificació:
A cada fotografia s'hi anotarà (en el cos del missatge) el títol, el nom i cognoms, el vostre pseudònim (optatiu), l'adreça, el telèfon, l'adreça electrònica de l'autor.

Admissió:
El termini comença el 10 de juliol de 2015 fins el 2 d'agost de 2015
No s'admetran fotografies presentades de diferent manera a la descrita en aquestes bases.

Veredicte:
Serà públic i inapel·lable i es comunicarà per correu electrònic a tots els premiats i es publicarà al blog de TALACTIVA (talamancaactiva.blogspot.com.es)

Jurat:
Estarà format per professionals de la fotografia, del món editorial i un representant de TALACTIVA que no tindrà ni veu ni vot i que actuarà de secretari.
Seleccionarà les fotografies que s'exposaran que seran les guanyadores més les que considerin que en son mereixedores.
El veredicte serà inapel·lable i es farà públic, al Casal del Poble, el dia 14 d'agost de 2015 a les 12h.
Els guanyadors seran informats previ a l'acte.

Exposició:
S'exposaran al Casal de Talamanca les 10 més ben valorades pel Jurat.
Totes les fotografies que participin en el concurs es mostraran en un àlbum fotogràfic al blog de TALACTIVA (talamancaactiva.blogspot.com.es).

Notes:
L'autor sempre serà propietari dels drets que es derivin de les fotografies presentades.
TALACTIVA es reserva el dret d'exposar totes les fotografies presentades (seleccionades pel Jurat) i de reproduir les premiades en publicacions relacionades amb TALACTIVA.
TALACTIVA resoldrà qualsevol situació no prevista.
El fet de participar en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.


Termini d'admissió:         fins el 2 d'agost de 2015
Jurant:                                    8 i 9 d'agost de 2015
Veredicte
i lliurement premis:         14 d'agost de 2015 – a les 12 h.


PREMIS:
1er. Premi de 200€
2on. Premi de 100€
3er. Premi de 50€

.-.